Top

Deze Privacy Policy is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het verzamelen

Boekhouding en administratie

De boekhouding wordt uitgevoerd in een beveiligde online omgeving. De client administratie wordt in microsoft tools onderhouden op een laptop met regelmatige back-up en beveiligingsmaatregelen en een beveiligde internet verbinding.

Privacy beleid AVG

Zorgvoorjezelf.nu is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacy verklaring.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Zorgvoorjezelf.nu, kvk 75753626

Wolvenburg 102, 2994DN Barendrecht, 06-23113751

E-mail: ilse@zorgvoorjezelf.nu

Verkrijgen persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van de diensten van zorgvoorjezelf.nu verstrekt u persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, e-mail, telefoon of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat zorgvoorjezelf.nu gegevens verkrijgt via derden in het kader van het coachtraject.

Contactformulier

Wanneer u een formulier hebt ingevuld, vragen wij om uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de best mogelijke service te leveren aan onze klanten. De informatie die wij opslaan is gelijk aan alle ingevulde velden in het formulier.

Persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer
 • Geboortedatum en-plaats
 • Geslacht
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Zorgvoorjezelf.nu verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals;

 • Het onderhouden van contact
 • Een goede efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

Waarop is de verwerking gebaseerd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject of training. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van fiscaal recht. Tevens verwerkt zorgvoorjezelf.nu persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

 • Verbetering van diensten
 • De bescherming van financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens indien noodzakelijk, worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruikt gemaakt worden van diensten van derden, die worden ingeschakeld bij het coachtraject of training. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de genoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting. Zorgvoorjezelf.nu zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Analytics

Zorgvoorjezelf.nu gebruikt Google Analytics om het verkeer naar onze website te analyseren. Google heeft daarbij geen toestemming gekregen om de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld:

 • Producten en services van Google
 • Benchmarking
 • Technische ondersteuning
 • Accountspecialisten

De informatie die Google verzamelt wordt geanonimiseerd, door middel van het anonimiseren van IP-adressen, zodat uw privacy beter is gewaarborgd. De verzamelde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Voor verdere informatie over Google Analytics, willen wij u doorverwijzen naar de Privacy Policy van Google Analytics.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Uw toestemming

Bij het gebruik van onze website, geeft u toestemming aan onze privacy policy.

Veranderingen aan onze Privacy Policy

Als zorgvoorjezelf.nu beslist om de privacy policy aan te passen, zal dit zichtbaar zijn op deze pagina. De Privacy Policy is op het laatst aangepast op maandag 20 April 2020.